Sản phẩm nổi bật

THUÊ ÁO DÀI LỤA ĐỎ THÂN REN TAY NGẤN

SKU: DP40-T
 • QUẦN PHI / S
 • QUẦN PHI / M
 • QUẦN PHI / L

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

500,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI LỤA HỒNG SEN TAY VÀNG

SKU: DP41-T
 • QUẦN PHI / S
 • QUẦN PHI / M
 • QUẦN PHI / L

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

400,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI TÀ RỜI ĐÍNH REN CHỈ PHA LÊ

SKU: D09-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

KH CÓ THỂ CHỌN GIỮ ÁO trong 3 ngày, 5 ngày và 7 ngày. Chỉ cần sử dụng trong 24 giờ? vui lòng gọi:...

1,700,000 ₫ 5,000,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA PHA LÊ ĐỎ ĐÍNH REN VÀNG

SKU: D13-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,300,000 ₫ 3,800,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA ĐỎ TAY VOAN REN VAI EO

SKU: D18-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,300,000 ₫ 3,800,000 ₫
70%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA TRẮNG RỜI VÀNG TRUYỀN THỐNG

SKU: T15-T
 • M / Mới 97% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,100,000 ₫ 3,700,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI VOAN ĐỎ TÀ RỜI REN VÀNG

SKU: D16-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

2,100,000 ₫ 6,100,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI CHIFFON ĐỎ TÀ RỜI ĐÍNH REN 3D VÀNG

SKU: D10-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,200,000 ₫ 3,500,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI VOAN ĐỎ KẾT REN TÀ RỜI ĐUÔI

SKU: D42-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

2,100,000 ₫ 6,100,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA ĐỎ HOA VÀNG PHA LÊ

SKU: D50-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,500,000 ₫ 4,400,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA HỒNG SEN REN HOA VÀNG

SKU: H17-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,500,000 ₫ 4,400,000 ₫
61%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA ĐỎ KẾT PHA LÊ ĐỐI XỨNG

SKU: D41-T
 • M / Mới 100% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,500,000 ₫ 3,800,000 ₫
60%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI VOAN ĐỎ TÀ XÒE PHA LÊ

SKU: D29-T
 • S / Mới 100% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

2,400,000 ₫ 6,000,000 ₫