Sản phẩm mới

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TRẮNG RỜI VÀNG TRUYỀN THỐNG

SKU: T15-T
  • M / Mới 97% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,100,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ KẾT PHA LÊ ĐỐI XỨNG

SKU: D41-T
  • M / Mới 100% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,500,000 ₫