Thuê Áo dài cao cấp

TẠI SAO NÊN THUÊ ÁO DÀI CƯỚI, DẠ HỘI TẠI DK.AODAI?


Chưa tìm được mẫu ưng ý? Muốn Thuê áo dài Mới Tinh 100% theo Mẫu mã mình thích ??? >> CLICK VÀO ĐÂY <<

66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN ĐỎ TÀ RỜI PHA LÊ

SKU: D27-T
 • S / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,700,000 ₫ 5,000,000 ₫
84%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA HỒNG DÂU THÊU LỖ

SKU: H16-T
 • M / Mới 90% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

700,000 ₫ 4,400,000 ₫
76%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA HỒNG DÂU REN PHA LÊ

SKU: H07-T
 • S / Mới 95% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

900,000 ₫ 3,800,000 ₫
70%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN TRẮNG RỜI PHA LÊ

SKU: T17-T
 • M / Mới 97% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,300,000 ₫ 4,400,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN ĐỎ HOA 3D PHA LÊ

SKU: D25-T
 • L / Mới 95% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ TAY VOAN REN VAI EO

SKU: D18-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,300,000 ₫
74%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA HỒNG SEN REN VÀNG PHA LÊ

SKU: H02-T
 • M / Mới 95% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,000,000 ₫ 3,800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TRẮNG REN HOA MÀU

SKU: T10-T
 • S / Mới 97% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,000,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA PHA LÊ ĐỎ ĐÍNH REN VÀNG

SKU: D13-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,300,000 ₫ 3,800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN ĐỎ TÀ RỜI REN VÀNG

SKU: D16-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

2,100,000 ₫
71%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ CHIFFON ĐỎ TÀ RỜI ĐÍNH REN 3D VÀNG

SKU: D10-T
 • M / Mới 97% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,000,000 ₫ 3,500,000 ₫
61%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN ĐỎ KẾT REN TÀ RỜI ĐUÔI DÀI

SKU: D42-T (dài)
 • M / Mới 100% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

2,400,000 ₫ 6,100,000 ₫
70%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN HỒNG TÀ RỜI PHA LÊ

SKU: H13-T
 • M / Mới 97% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,700,000 ₫ 5,600,000 ₫
74%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN ĐỎ HOA HỒNG PHA LÊ

SKU: D24-T
 • L / Mới 95% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

700,000 ₫ 2,700,000 ₫
84%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TRẮNG RỜI VÀNG TRUYỀN THỐNG

SKU: T15-T
 • M / Mới 90% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

600,000 ₫ 3,700,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ HOA VÀNG PHA LÊ

SKU: D50-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,500,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA HỒNG SEN REN HOA VÀNG

SKU: H17-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,500,000 ₫
76%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN HỒNG SEN THÊU PHA LÊ

SKU: H06-T
 • XL / Mới 95% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

700,000 ₫ 2,900,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN ĐỎ PHA LÊ ĐỎ

SKU: D15-T
 • S / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,700,000 ₫ 5,000,000 ₫
84%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ REN HỒNG SEN HOA ĐÁ

SKU: H05-T
 • M / Mới 90% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

450,000 ₫ 2,900,000 ₫
74%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TRẮNG VOAN REN KIM SA

SKU: T08-T
 • S / Mới 95% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

500,000 ₫ 1,900,000 ₫
70%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN ĐỎ RỜI REN VÀNG PHA LÊ

SKU: D04-T
 • M / Mới 97% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,400,000 ₫ 4,700,000 ₫
60%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN ĐỎ KẾT HOA PHA LÊ

SKU: D43-T
 • M / Mới 100% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

2,400,000 ₫ 6,000,000 ₫
61%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ KẾT PHA LÊ ĐỐI XỨNG

SKU: D41-T
 • M / Mới 100% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,500,000 ₫ 3,800,000 ₫
74%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ REN CHỈ MỜ TAY VOAN

SKU: D51-T
 • XXL / Mới 100% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

700,000 ₫ 2,700,000 ₫
75%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TRẮNG RỜI VÀNG TRÒN

SKU: T03-T
 • M / Mới 95% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

800,000 ₫ 3,200,000 ₫
67%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN ĐỎ TÀ XÒE PHA LÊ

SKU: D29-T
 • S / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

2,000,000 ₫ 6,000,000 ₫
61%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN ĐỎ KẾT REN TÀ RỜI

SKU: D42-T
 • M / Mới 100% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

2,200,000 ₫ 5,600,000 ₫
75%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ THÊU LỖ PHA LÊ

SKU: D38-T
 • M / Mới 95% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,100,000 ₫ 4,400,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ ĐÍNH REN ĐỎ

SKU: D32-T
 • M / Mới 95% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

950,000 ₫