Thuê Áo dài cưới hỏi, dạ hội

TẠI SAO NÊN THUÊ ÁO DÀI CƯỚI, DẠ HỘI TẠI DK.AODAI?


Chưa tìm được mẫu ưng ý? Muốn Thuê áo dài Mới Tinh 100% theo Mẫu mã mình thích ??? >> CLICK VÀO ĐÂY <<
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI VOAN ĐỎ TÀ RỜI PHA LÊ

SKU: D27-S
 • S / Mới 99% / Thuê 3 ngày
 • L / Mới 97% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,700,000 ₫ 5,000,000 ₫
70%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI VOAN ĐỎ RỜI ĐUÔI PHA LÊ

SKU: D28-T
 • S / Mới 97% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,600,000 ₫ 5,400,000 ₫
70%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA HỒNG DÂU THÊU LỖ

SKU: H16-T
 • M / Mới 97% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,300,000 ₫ 4,400,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA HỒNG DÂU REN PHA LÊ

SKU: H07-T
 • S / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,300,000 ₫ 3,800,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI VOAN TRẮNG RỜI PHA LÊ

SKU: T17-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,500,000 ₫ 4,400,000 ₫
75%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI VOAN ĐỎ HOA 3D PHA LÊ

SKU: D25-T
 • L / Mới 95% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

800,000 ₫ 3,200,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA PHA LÊ ĐỎ ĐÍNH REN VÀNG

SKU: D13-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,300,000 ₫ 3,800,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA HỒNG SEN REN VÀNG PHA LÊ

SKU: H02-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,300,000 ₫ 3,800,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI VOAN ĐỎ TÀ RỜI REN VÀNG

SKU: D16-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

2,100,000 ₫ 6,100,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI VOAN HỒNG TÀ RỜI PHA LÊ

SKU: H13-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,900,000 ₫ 5,600,000 ₫
70%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI VOAN ĐỎ HOA HỒNG PHA LÊ

SKU: D24-T
 • L / Mới 97% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

800,000 ₫ 2,700,000 ₫
70%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA TRẮNG RỜI VÀNG TRUYỀN THỐNG

SKU: T15-T
 • M / Mới 97% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,100,000 ₫ 3,700,000 ₫
70%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA TRẮNG REN HOA MÀU

SKU: T10-T
 • S / Mới 97% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,000,000 ₫ 3,300,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA ĐỎ TAY VOAN REN VAI EO

SKU: D18-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,300,000 ₫ 3,800,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI CHIFFON ĐỎ TÀ RỜI ĐÍNH REN 3D VÀNG

SKU: D10-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,200,000 ₫ 3,500,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI VOAN ĐỎ KẾT REN TÀ RỜI ĐUÔI

SKU: D42-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

2,100,000 ₫ 6,100,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA HỒNG SEN REN HOA VÀNG

SKU: H17-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,500,000 ₫ 4,400,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA ĐỎ HOA VÀNG PHA LÊ

SKU: D50-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,500,000 ₫ 4,400,000 ₫
60%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI VOAN ĐỎ PHA LÊ ĐỎ

SKU: D15-T
 • S / Mới 100% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

2,000,000 ₫ 5,000,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI VOAN HỒNG SEN THÊU PHA LÊ

SKU: H06-T
 • XL / Mới 100% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,000,000 ₫ 2,900,000 ₫
84%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI REN HỒNG SEN HOA ĐÁ

SKU: H05-T
 • M / Mới 90% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

450,000 ₫ 2,900,000 ₫
74%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI REN CHỈ MỜ TAY VOAN

SKU: D51-T
 • XXL / Mới 100% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

700,000 ₫ 2,700,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI VOAN ĐỎ RỜI R.VÀNG PHA LÊ

SKU: D04-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,600,000 ₫ 4,700,000 ₫
61%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA ĐỎ KẾT PHA LÊ ĐỐI XỨNG

SKU: D41-T
 • M / Mới 100% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,500,000 ₫ 3,800,000 ₫
60%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI VOAN ĐỎ TÀ XÒE PHA LÊ

SKU: D29-T
 • S / Mới 100% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

2,400,000 ₫ 6,000,000 ₫
75%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA ĐỎ ĐÍNH REN ĐỎ

SKU: D32-T
 • M / Mới 95% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

950,000 ₫ 3,800,000 ₫
32%
Giảm giá

ÁO DÀI MAY SẴN VOAN HỒNG TÀ RỜI PHA LÊ

SKU: H13-B
 • M / Mới 99% / Mua Luôn

Áo dài May sẵn tại cửa hàng, giao hàng nhanh Toàn Quốc. Giảm giá từ 10-70%. Hỗ trợ chỉnh sửa theo...

3,800,000 ₫ 5,600,000 ₫
74%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA TRẮNG VOAN REN KIM SA

SKU: T08-T
 • S / Mới 95% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

500,000 ₫ 1,900,000 ₫
66%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA TRẮNG RỜI VÀNG TRÒN

SKU: T03-T
 • M / Mới 99% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,100,000 ₫ 3,200,000 ₫
75%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI LỤA ĐỎ THÊU LỖ PHA LÊ

SKU: D38-T
 • M / Mới 95% / Thuê 3 ngày

Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài theo từng...

1,100,000 ₫ 4,400,000 ₫