Thuê Áo dài đồng phục

25%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC REN THUN HỒNG DÂU LỬNG

SKU: DP24-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

150,000 ₫ 200,000 ₫
29%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC LỤA HỒNG DÂU TÀ RỜI CỔ TRÒN

SKU: DP38-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

250,000 ₫ 350,000 ₫
25%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC LỤA HỒNG SEN TAY VÀNG

SKU: DP41-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

300,000 ₫ 400,000 ₫
33%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC PHA LÊ TÍM

SKU: DP17-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

100,000 ₫ 150,000 ₫
33%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC PHI ĐỎ

SKU: DP01-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

100,000 ₫ 150,000 ₫
33%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC LỤA PHA LÊ XANH

SKU: DP15-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

100,000 ₫ 150,000 ₫
29%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC LỤA HỒNG DÂU TAY REN

SKU: DP20-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Một bộ áo dài lấy tone hồng làm chủ đạo là một sự l...

250,000 ₫ 350,000 ₫
25%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC LỤA VÀNG CAM

SKU: DP18-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

150,000 ₫ 200,000 ₫
29%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC REN LƯỚI TRẮNG TAY NGẮN

SKU: DP27-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

120,000 ₫ 170,000 ₫
29%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC REN LƯỚI HỒNG PHẤN NGẮN

SKU: DP31-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

120,000 ₫ 170,000 ₫
33%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC PHI TRẮNG MỜ

SKU: DP05-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

100,000 ₫ 150,000 ₫
33%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC LỤA HOA VÀNG

SKU: DP37-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

100,000 ₫ 150,000 ₫
29%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC REN THUN TRẮNG HOA MAI

SKU: DP35-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

250,000 ₫ 350,000 ₫
25%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC REN LƯỚI HỒNG CAM LỬNG

SKU: DP33-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

150,000 ₫ 200,000 ₫
29%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC REN LƯỚI CAM TAY NGẮN

SKU: DP28-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

120,000 ₫ 170,000 ₫
25%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC REN LƯỚI XANH CỐM LỬNG

SKU: DP34-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

150,000 ₫ 200,000 ₫
25%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC REN LƯỚI HỒNG PHẤN LỬNG

SKU: DP32-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

150,000 ₫ 200,000 ₫
33%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC PHI XANH DƯƠNG

SKU: DP03-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

100,000 ₫ 150,000 ₫
33%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC PHI XANH DƯƠNG MỜ

SKU: DP04-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

100,000 ₫ 150,000 ₫
33%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC PHI XANH LÁ

SKU: DP02-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

100,000 ₫ 150,000 ₫
25%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC REN THUN TRẮNG CỔ TRÒN

SKU: DP23-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

150,000 ₫ 200,000 ₫
33%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC PHA LÊ HỒNG

SKU: DP16-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

100,000 ₫ 150,000 ₫
29%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC REN LƯỚI HỒNG CAM NGẮN

SKU: DP30-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

120,000 ₫ 170,000 ₫
33%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC THUN VÀNG TRẮNG

SKU: DP39-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

100,000 ₫ 150,000 ₫
29%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC REN LƯỚI VÀNG TAY NGẮN

SKU: DP29-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

120,000 ₫ 170,000 ₫
33%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC PHA LÊ VÀNG

SKU: DP14-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

100,000 ₫ 150,000 ₫
30%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC LỤA ĐỎ THÂN REN TAY NGẤN

SKU: DP40-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui l...

350,000 ₫ 500,000 ₫
25%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC GẤM XANH ĐỒNG TIỀN

SKU: DP09-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Dù bao năm, bao tháng trôi qua thì vẻ đẹp của những...

150,000 ₫ 250,000 ₫
25%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC GẤM VÀNG ĐỒNG TIỀN

SKU: DP07-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Nếu bạn là một cô dâu yêu những bộ áo dài cưới truy...

150,000 ₫ 250,000 ₫
25%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ ĐỒNG PHỤC GẤM HỒNG SEN ĐỒNG TIỀN

SKU: DP08-TDP

(HCM - ĐỦ SIZE - THUÊ TỪ 6 BỘ ÁO DÀI TRỞ LÊN) Đối với những người yêu những thứ cổ truyền, những ...

150,000 ₫ 250,000 ₫