Thuê Áo dài Trung niên

59%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA XANH REN TRẮNG KEM PHA LÊ

SKU: X05-T
 • XXL

(Mới 100%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem v...

2,000,000 ₫ 4,900,000 ₫
61%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN TÍM KIM SA KẾT HOA

SKU: X06-T
 • M

(Mới 100%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem v...

1,500,000 ₫ 3,800,000 ₫
65%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA XANH REN VÀNG CỔ THUYỀN

SKU: X04-T
 • XL

(Mới 99%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và...

1,200,000 ₫ 3,400,000 ₫
60%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ NHUNG ĐEN HOA HỒNG VẼ

SKU: N08-T
 • L

(Mới 100%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem v...

1,000,000 ₫ 2,500,000 ₫
71%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA VÀNG VẼ HOA CỔ THUYỀN

SKU: LH01-T
 • L

(Mới 97%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và...

500,000 ₫ 1,700,000 ₫
76%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TÍM VẼ HOA CỔ THUYỀN

SKU: LH07-T
 • XL

(Mới 95%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và...

450,000 ₫ 1,900,000 ₫
85%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN XANH THÊU VÀNG KIM SA

SKU: X02-T
 • XXL

(Mới 90%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và...

400,000 ₫ 2,700,000 ₫
89%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ NHUNG ĐEN REN VÀNG ĐÁ

SKU: N06-T
 • XXL

(Mới 80%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và...

300,000 ₫ 2,700,000 ₫
85%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ REN CHỈ VÀNG CAM KIM SA

SKU: C03-T
 • 3XL

(Mới 90%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và...

300,000 ₫ 2,000,000 ₫
83%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA XANH DƯƠNG BƯỚM VÀNG

SKU: LH02-T
 • M

(Mới 95%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và...

200,000 ₫ 1,200,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA HOA VÀNG CỔ THUYỀN

SKU: DP36-T
 • S
 • M
 • L

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Dáng áo dài rất chuẩn, phù hợp với hầu hết thể hình...

150,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ THUN VÀNG TRẮNG

SKU: DP39-T
 • S
 • M
 • L

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

150,000 ₫